Operator wózka widłowego

Obsługa magazynu

Operator Linii Recyklingu

Dbanie o utrzymanie odpowiedniej jakości produkowanych towarów

Mechanik utrzymania ruchu

Wykonywanie zaplanowanych oraz bieżących napraw

O FIRMIE

Motywem, który skłonił firmę Kronos-polymer do realizacji projektu, jest światowy problem zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Doskonałym sposobem zagospodarowania jest ich ponowne użycie jako surowca do produkcji.
To zapoczątkowało pracę nad projektem, a także dywersyfikację o dodatki do tworzyw sztucznych.

KADRA

doświadczonych specjalistów

SYNERGIA

silnych udziałowców

STRATEGIA

wejścia na rynek

WSPÓŁPRACA

ze sferą naukowo-badawczą

Oferta Kronos-Polymer

DANE FRIMY:

Kronos Polymer Sp. z o.o.
NIP : 5922260261
Regon : 221793357
BDO : 000589444

KRS : 0000442774,
Sąd Rej. GDAŃSK – PÓŁNOC w Gdańsku,
VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rej. Sadowego