Recykling
tworzyw
sztucznych
Badania
labolatoryjne
Produkcja
kompozytów

O FIRMIE

Motywem, który skłonił firmę Kronos-polymer do realizacji projektu, jest światowy problem zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Doskonałym sposobem zagospodarowania jest ich ponowne użycie jako surowca do produkcji.
To zapoczątkowało pracę nad projektem, a także dywersyfikację badań laboratoryjnych tworzyw sztucznych.

KADRA

doświadczonych specjalistów

SYNERGIA

silnych udziałowców

STRATEGIA

wejścia na rynek

WSPÓŁPRACA

ze sferą naukowo-badawczą

Oferta Kronos-Polymer