surowce

Kronos Polymer

Motywem, który skłonił firmę Kronos-polymer do realizacji projektu, jest światowy problem zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Doskonałym sposobem zagospodarowania jest ich ponowne użycie jako surowca do produkcji.
To zapoczątkowało pracę nad projektem, a także dywersyfikację o dodatki do tworzyw sztucznych.

Potencjał firmy to cztery filary

KADRA

doświadczonych specjalistów

SYNERGIA

silnych udziałowców

STRATEGIA

wejścia na rynek

WSPÓŁPRACA

ze sferą naukowo-badawczą

Dołącz do naszego Zespołu

Aktualnie rekrutujemy na stanowiska: