Kronos Polymer

Nasz regranulat LDPE 100% PCR produkowany ze stałego strumienia powtarzalnych surowców wsadowych (folie rolnicze LDPE, folie LLDPE z sianokiszonki) może być użyty jako samodzielny surowiec do produkcji folii metodą rozdmuchu (opakowania foliowe, worki, folie budowlane) o grubości nawet od 15 µm.

Zastosowany procesu recyklingu, innowacyjna technologia przygotowania surowca do przetworzenia, proces mycia i suszenia, zastosowanie ekstrudera kaskadowego zapewniającego odpowiednie odgazowanie i uplastycznienie materiału oraz potrójna filtracja są gwarancją naszej wysokiej, stabilnej i powtarzalnej jakości.

Zastosowana technologia wytwarzania regranulatu w Kronos Polymer została objęta patentem. Wprowadzone innowacje pozwalają nam wytwarzać regranulat o wyjątkowo dobrych parametrach z folii odpadowych, których przetwórstwo dotychczas uważane było za wysoce problematyczne. Jest to nasz autorski wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Wdrożyliśmy  certyfikaty ISO 9001 i 14001. Posiadamy własne laboratorium B+R, które służy nie tylko do bieżącego monitorowania i kontroli produktu gotowego, ale też do badania tworzyw i poszczególnych etapów przetwórstwa w procesie recyklingu.

Aktualnie przygotowujemy się do wdrożenia certyfikatu EuCertPlast.

ISO 9001

ISO 14001

Potencjał firmy to cztery filary

KADRA

doświadczonych specjalistów

SYNERGIA

silnych udziałowców

STRATEGIA

wejścia na rynek

WSPÓŁPRACA

ze sferą naukowo-badawczą

DANE FRIMY:

Kronos Polymer Sp. z o.o.
NIP : 5922260261
Regon : 221793357
BDO : 000589444

KRS : 0000442774,
Sąd Rej. GDAŃSK – PÓŁNOC w Gdańsku,
VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rej. Sadowego